Privacybeleid

KAPPERSTEAM PRUIKEN NICOLAS SIOEN verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

 • Eenmanszaak Coiffure Nicolas Sioen

 • Moeskroenstraat 744/001 8930 Rekkem

 • E-mailadres: coiffure@nicolassioen.be

 • BTW-nummer BE0 527 791 945

 • T 056 422 739

Verwerkingsdoeleinden

KAPPERSTEAM PRUIKEN NICOLAS SIOEN verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profileringen het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.

A. Toestemming van de betrokkene.

B. Om een dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met KAPPERSTEAM PRUIKEN NICOLAS SIOEN verbonden zijn of met enige andere partner van KAPPERSTEAM PRUIKEN NICOLAS SIOEN.

Bedrijven

 • Mailchimp is een e-mail marketing en marketing platvorm waarmee wij efficiënt mailinglijsten beheren en e-mailcampagnes opzetten.

 • Ikosoft is software met rijkgevulde en bruikbare klantenfiches voor het beheer van ons kapsalon. Niet enkel adres- en contactgegevens, maar o.a. ook Facebookadres, aankoophistoriek producten, gemiddelde uitgave, bezoeksfrequentie, gemiddelde wachttijd- en uitvoertijdberekening.
  Voor elke klant hebben wij diensten- en aankoophistoriek, technische fiches, de historiek. Het is onmogelijk uw klantenfiche te kraken of stelen: onze databank is een gecodeerd bestand dat niet zonder uw toestemming op een ander toestel ingeladen kan worden. De veiligheidsprocedures van Ikosoft stellen alles in het werk om ons de controle te geven hoe en door wie de gegevens in onze software bekeken en gebruikt kunnen worden.

 • Google AdWords is het advertentieprogramma. In dit online programma kunnen we advertentieteksten instellen en bieden op woorden waar gebruikers van Google op zoeken. Zo adverteren we dus alleen wanneer iemand actief op zoek is naar informatie, of bijvoorbeeld een product.

 • Facebook is een professioneel marketingplatform waar wij mee adverteren.

 • Squarespace Analytic: toont ons de prestatie van onze websites, aantal paginabezoeken, welke apparaten, welke brouwers, welke zoekmachines, welke zoekmachines, woonplaats volgens stad of gemeente en tenslotte jouw ip adres.

KAPPERSTEAM PRUIKEN NICOLAS SIOEN garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Onze klanten hebben te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, hebben onze klanten het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: COIFFURE@NICOLASSIOEN.BE

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).